HRT förbättrar elevernas omstigningsförbindelser i Kyrkslätt 25.8

HRT vidtar brådskande åtgärder så att skolelevernas trafikförbindelser blir smidigare i Kyrkslätt. De första ändringarna träder i kraft fr.o.m. måndagsmorgonen 25.8.
 
”HRT beklagar att skoltransporterna har förorsakat besvärligheter och obehag för elever och deras föräldrar i Kyrkslätt. Ökat utbud av Kyrkslätts interna linjer som skoleleverna använder flitigt och smidigare rutter har inte gått utan problem. De observerade missförhållandena kommer att korrigeras stegvis i prioritetsordningen. Efter dessa snabba förbättringar kan vi göra följande ändringar i oktober. Vid årsskiftet är det möjligt att göra större förbättringar som förutsätter avtalsändringar”, säger avdelningsdirektör Tero Anttila från HRT.

Ändringar i Kyrkslätt fr.o.m. 25.8

Förbindelse utan omstigning från Porkala till Kyrkslätt station
På linje 902 grundas en K-rutt (se bilden) som går via Tollsvägen och Gamla Kustvägen till Kyrkslätt station. Som K-turer körs på morgnarna de turer som avgår från Porkala kl. 6.50, 7.50 och 8.50 och på eftermiddagarna de turer som avgår från Pickala (Kyrkslätt) kl. 12.20 (12.40), 13.20 (13.40), 14.20 (14.40) och 15.20 (15.40).

Tidtabellen för linje 902 fr.o.m. 25.8 902.pdf


 

Elever i Winellska skolan & Hirsala
Linjens 901 tur kl. 13.32 avgår enligt den nya tidtabellen fem minuter senare från Bobäck, dvs. kl. 13.37 så att eleverna i Winellska skolan kan byta buss smidigare i Masaby.

Tidtabellen för linje 901 fr.o.m. 25.8  901.pdf
 
Hållplats ”Vuorenmäen koulu”
Framför Vuorenmäen koulu i Veikkola tas i bruk en ny hållplats. På hållplatsen stannar linjerna 908 och 909 i riktning mot Kyrkslätt.
 
Korrigeringar på linjens 907 uppskattade passertider
Linjens passertider korrigeras i Reseplaneraren.