Linje 173 får ny morgontur från Kampen 1.9

Linje 173 Kampen–Obbnäs får en ny avgång från måndag till fredag kl. 5.35 från Kampen fr.o.m. 1.9. Från Kyrkslätts centrum fortsätter bussen till Obbnäs kl. 6.30.