Spårvagnar och bussar på undantagsrutt i centrum 30.8 p.g.a. Midnight Run

Spårvagnslinjerna 4, 7A och 7B samt Helsingfors busslinjer 16 och 24 kör undantagsrutter på lördagskvällen 30.8 på grund av Midnight Run Helsinki.

Undantagsrutter för spårvagnslinjer

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör till Båtsmansgatan till ändhållplatsen för linje 1A kl. 21.00–21.45.

Spårvagnslinje 4 kör ca kl. 21–23 till ändhållplatsen för linje 4T på Skatuddens terminal. Ruttavsnittet från Slottsgatan till Flottisttorget faller bort.

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör ca kl. 19–23 via Broholmsgatan och Brunnsgatan i stället för Kronohagen.

Undantagsrutter för bussar

Busslinje 16 kör kl. 21–23 via Broholmsgatan och Hagnäskajen. Elisabetsgatan och Norra kajen trafikeras inte. Busslinje 16 stannar längs undantagsrutten endast på hållplatser 2506 och 2507 ”Hagnäs”.

Undantagsrutt för busslinje 16

Avgångar för busslinje 24 från Fölisön kl. 20.25–21.40 körs till hållplatsen 1176 ”Eira sjukhus”.

Undantagsrutt för busslinje 24

Loppet Midnight Run Helsinki startar kl. 21.15 på Senatstorget och fortsätter via Esplanadparken till Brunnsparken och vidare via Södra kajen till Skatudden och därefter via Norra kajen och Kronohagen till Senatstorget. Mer än 10 000 löpare förväntas delta i evenemanget.