Tidtabellsändringar på spårvagnslinjer 4 och 4T

Spårvagnslinjerna 4 och 4T har undantagstidtabeller 1–2 september. Orsaken är Viking Line båtarnas ändrade tidtabeller.

1–2.9 följande avgångar för linje 4 trafikeras som linje 4T:
Från Skatuddens terminal: kl. 10.01, 10.13, 17.12, 17.24, 17.36 och 17.48
Från Munksnäs: kl. 8.45, 8.57, 9.09, 9.21, 9.33, 16.33, 16.45, 16.57 och 17.09

Följande avgångar för linje 4T trafikeras som linje 4:
Från Skatudden: kl. 10.36, 10.48, 11.00, 11.13, 11.26, 16.12, 16.24, 16.36 och 16.48
Från Munksnäs: kl. 9.57, 10.09, 10.21, 10.33, 10.45, 15.32, 15.44, 15.56 och 16.08

Fr.o.m. onsdagen 3.9 övergår spårvagnslinjerna 4 och 4T till vintertidtabeller. Också denna ändring beror på Viking Line båtarnas ändrade tidtabeller.