Bussarna 65K och 165K på undantagsrutt 15.9 kl. 12.00 – 18.9 kl. 24.00

Köklaxleden är stängd mellan Kurtbyvägen – Fantsbyvägen 15.9 kl. 12.00 – 18.9 kl. 24.00 p.g.a. gatuarbeten. Busslinjerna 65K och 165K kör därför på undantagsrutter.

Linje 65K kör mot båda riktningarna rutten Kurtbyvägen – Köklaxleden – Hyttmästarvägen – Hyttgossegränden. Sträckan Fantsbyvägen – Fantsdalsvägen – Brynstensvägen körs inte.

De ersättande hållplatserna är på Hyttmästarvägen vid Brynstensvägens anslutning.

Linje 65 kör längs sin normala rutt.

Undantagsrutt för linje 65K:


Linje 165N kör mot båda riktningarna rutten Kurtbyvägen – Köklaxleden. Sträckan Fantsbyvägen – Brynstensvägen – Hyttmästarvägen körs inte.

De ersättande hållplatserna är på Köklaxleden vid Kurtbyvägens anslutning.

Linjerna 165 och 165V kör längs sina normala rutter.

Undantagsrutt för linje 165N: