Drumsö bro lyfts upp två gånger på onsdagen 10.9

Drumsö bro repareras och lyfts upp på onsdagen 10.9 kl. 18.00–18.15 och kl. 19.00–19.15. Drumsövägen stängs p.g.a. lyftningsarbeten och körs alltså inte mellan Västerleden–Lemisholmsvägen. Bussarna kör på undantagsrutt Porkalagatan–Västerleden–Lemisholmsvägen–egen rutt.

Busslinje 21V kör rutten Tallbergs allén–Mörtnäsvägen–Lemisholmsvägen–Västerleden–egen rutt.

Linjer som trafikeras till Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt via Västerleden körs normalt.