Förseningar och möjliga inställanden i närtågstrafiken

På grund av tekniska problem, är tågen försenade även en timme till och från Helsingfors. Beräknad tid 19.00-22.00.