Hållplatser dras in i Hannus 29.9 och 30.9

På måndagen 29.9 kl. 9.15 dras hållplats E4423 ”Hannusåker” på Kaitansvägen in. Trafiken flyttas till ny körbana och bro i båda riktningarna. Ändringen gäller Esbos interna busslinjer 2, 3, 14, 46 och 543 samt regionlinjer 143, 145, 147N och 504.

Den närmaste ersättande hållplatsen är E4424 ”Ivisliden” på Kaitansvägen.
 På tisdagen 30.9 dras hållplats E4419 ”Nedre Finno” på Finnovägen in p.g.a. vägbyggnadsarbeten. Ändringen gäller Esbos interna busslinjer 2, 3, 14 och 543 samt regionlinjer 143, 145, 147N och 504.

Den ersättande hållplatsen i riktning mot Helsingfors är hållplats E4418 ”Nedre Finno” vid Västerledens ramp och i riktning mot Finnovägen hållplats E4421 ”Hannus” på Hannusvägen.