Nya hållplatser i bruk på Dickursbyvägens och Flygstationsvägens korsningsområde 29.9

Dickursbyvägens trafik flyttas till ny rutt på måndagen 29.9 då en ny planskild anslutning på Dickursbyvägens och Flygstationsvägens korsningsområde ersätter den tidigare plankorsningen. Ändringen påverkar Vandas interna busslinjer 46, 50, 51, 52 och 61V samt regionlinjer 415, 451, 514, 519, 535, 612, 620 och 941.

Korsningsområdets nya hållplatser är V5237 och V5238 ”Andra röken”, V5232, V5233 och V5239 ”Skattmans” och V5231 ”Robets Hubers väg”.

Hållplatser på kartan

Busslinjer och hållplatser på korsningsområde

Vandas interna busslinjer
46 stannar på hållplatser V5237, V5238, V5232, V5239, V5231 och V5213.
50 stannar på hållplatser V5237 och V5288.
51 stannar på hållplatser V5233 och V5239.
52 stannar på hållplatser V5233, V5239, V5231 och V5213.
61V stannar på hållplatser V5237, V5238, V5232, V5239, V5231 och V5213.

Regionlinjer
415 stannar på hållplatser V5233 och V5239.
451 stannar på hållplatser V5233 och V5239.
514 stannar på hållplatser V5239 och V5233.
519 stannar på hållplatser V5233 och V5239.
535 stannar på hållplatser V5233 och V5239.
612 stannar på hållplatser V5232, V5239, V5231 och V5213.
620 stannar på hållplatser V5237 och V5238.
941 stannar på hållplatser V5232 och V5239.

Följande hållplatser på Dickursbyvägen dras in: V5291 ”Skattmans ind.omr.” (ersättande hållplats V5239 ”Skattmans”), V5298 ”Andra röken” (ersättande hållplats V5233 ”Andra röken”) och V5292 ”Robert Hubers väg” (ersättande hållplats V5231 ”Robert Hubers väg”).

På hållplatsen V5204 ”Skattmans ind.omr.” på Flygstationsvägen sker inga förändringar. HRT:s bussar stannar inte på korsningsområdets nya hållplats V5242 ”Skattmans”.