Plattformsändringar i terminalen i Nedre Malm fr.o.m. 12.9

Avgångsplattform för busslinjer 701, 702, 703 och 705 i terminalen i Nedre Malm flyttas från plattform 23 till plattform 20. Den nya avgångsplattformen gäller fr.o.m. morgontrafiken den 12 september.