Ändringar till Sibbobussarnas tidtabeller 13.10

På busslinjerna i riktning mot Sibbo börjar trafikera två nya avgångar, en avgång dras in och några avgångar tidigareläggs fr.o.m. 13.10.

Linje 786:s avgång från Träskända mån–fre kl. 6.00 (från Nickby kl. 6.40) dras in och ersätts med linje 986:s nya avgång kl. 5.55. Från linje 986 finns en omstigningsförbindelse i riktning mot Helsingfors i Nickby.

Passertiden i Nickby för linje 787:s avgång från Borgnäs kl. 5.30 tidigareläggs med 5 minuter till kl. 5.55. Linje 787 får en ny avgång från Borgnäs kl. 6.05. Passertiden i Nickby är kl. 6.35.

Avgångstiden för linje 788 från Järnvägstorget kl. 6.25 tidigareläggs med 10 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 6.15. Passertiden i Nickby tidigareläggs på motsvarande sätt och den nya tiden är kl. 7.00.

Linje 788B inleder trafikeringen på rutten Borgå–Hindhår–Nickby. Linjen har en avgång mån–fre från Borgå kl. 19.10.

Tidtabeller:

786 och 986

787

788