Busslinje 4X ersätter spårvagn i Munksnäs nattetid 19–21.10

Busslinje 4X ersätter spårvagnslinje 4 mellan Mejlans och Munksnäs 19–21.10 efter kl. 24 p.g.a. rälsarbeten på Stockholmsgatan.

I riktning mot Munksnäs sker byte från spårvagn till buss på Mannerheimvägens spårvagnshållplats ”Tölö tull” 0133 och busshållplats 1379.

I riktning mot Skatudden sker byte från buss till spårvagn på Stockholmsgatans busshållplats ”Tölö tull” 1378 och spårvagnshållplats 0134.

Busslinje 4X stannar på alla busshållplatser längs rutten med undantag av Bredviksvägen, Bastuviksvägen och Holländarvägen där bussen stannar på spårvagnshållplatser.

På busslinje 4X som ersätter spårvagnen gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett, närregion 3-biljett samt 1 dygnsbiljett inom Helsingfors och 1 dygnsbiljett för regionresor).