Busslinje 4X ersätter spårvagnar 4 och 4T i Munksnäs 1–2.11

Spårvagnslinjerna 4 och 4T ersätts med busslinje 4X mellan Mejlans och Munksnäs 1–2.11 p.g.a. rälsarbeten på Paciusgatan.

I riktning mot Munksnäs sker byte från spårvagn till buss på Mannerheimvägens spårvagnshållplats ”Tölö tull” 0133 och busshållplats 1379.

I riktning mot Skatudden sker byte från buss till spårvagn på Stockholmsgatans busshållplats ”Tölö tull” 1378 och spårvagnshållplats 0134.

Spårvagnslinjerna 4 och 4T fortsätter från Tölö tull till ändhållplats för spårvagnslinje 10.

Busslinje 4X stannar på alla busshållplatser längs rutten med undantag av Bredviksvägen, Bastuviksvägen och Holländarvägen där bussen stannar på spårvagnshållplatser.

Karta

På busslinje 4X som ersätter spårvagnen gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett, närregion 3-biljett samt 1 dygnsbiljett inom Helsingfors och 1 dygnsbiljett för regionresor).