Busslinjerna 213 och 280 stannar inte på hållplats E1313 kl. 21–6

Busslinjerna 213 och 280 kör längs Åboleden utan att köra via Knektbrons ramp 13.10 kl. 21–6.  Bussarna stannar alltså inte på hållplats E1313 ”Knektbron” som ligger på rampen. Orsaken är rampens beläggningsarbete.