Den norra ingången på Kvarnbäckens metrostation stängs p.g.a. renovering

Som en del av Kvarnbäckens metrostations renovering rivas den norra ingången, som ligger på Mjölgrändens ände, ned och en ny ingång byggs i stället. Den norra ingången stängs 16.10 och den nya ingången öppnas på sommaren 2015. Den byggs i anslutning till Mjölgrändens bro. Efter byggnadsarbeten är färdiga kommer man till plattformsplan med två nya hissar och genom fasta trappor.

Under renoveringen kommer man till plattformsplan via stationens södra ingång på Kvarnplatsen samt från Kvarnbäcksvägen genom trappor fr.o.m. 16.10. Fri passage finns via Kvarnplatsens ingång.

Läs mer på HST:s sidor.