Extra trafik till Högholmen med busslinje 16 på lördagen 4.10

På lördagen 4.10 firas Högholmsdagen på Högholmen. Busslinje 16 kör utöver de normala avgångarna med 20 minuters mellanrum från Järnvägstorget kl. 10.12–15.32 och från Högholmen kl. 10.40–16.00. De extra avgångarna Järnvägstroget–Högholmen körs längs linje 16:s normala rutt. De extra avgångarna Högholmen–Järnvägstorget kör inte Brändös runda.