Hagalunds servicelinjer på undantagsrutt 1–3.10

Hagalunds servicelinjer P10, P11, P12, P13 och P14 kör inte via Hagalunds kulturcentrums gård 1–3.10 p.g.a. byggnadsarbeten.