Hållplatspar dras in på Tillisvägen 27.10

Hållplatspar ”Pörtvägen” E4223 och E4222 på Tillisvägen dras in fr.o.m. måndagen 27.10. De ersättande hållplatserna är E4225 och E4224 ”Tillisgränden”.