Kyrkslätts flexlinjer inleder trafikeringen 20.10

Fr.o.m. 20.10 blir busslinjer 918 och 919 som körs med minibussar, helt anropsstyrda.

Södra Kyrkslätts flexlinje 918 trafikerar på måndagarna, onsdagarna och fredagarna kl. 7.00–11.30 samt kl. 12.30–16.30. Linjen betjänar Södra Kyrkslätt, Kyrkslätt centrum och Vols.

Norra Kyrkslätts flexlinje 919 trafikerar på tisdagarna och torsdagarna kl. 7.00–11.30 samt kl. 12.30–16.30 Linjen betjänar Norra Kyrkslätt, Kyrkslätt centrum och Vols.

Flexlinjer beställs på HRT:s Trafikinfos nummer (09) 4766 4000. För samtalet tas ut en lokalnätsavgift. Du kan beställa flexlinjen tidigast två veckor och senast en timme före resan.

Flexlinjer kan beställas till alla hållplatser och anropspunkter inom linjens trafikeringsområde. Ange avgångsadress, hållplatsnamn eller hållplatsnummer då du beställer flexlinjen. Då beställningen görs på basis av adressen, hämtas passageraren från den närmaste hållplatsen eller anropspunkten.

Resan på flexlinjen kostar lika mycket som en vanlig bussresa och den betalas så som i kollektivtrafiken i allmänhet: med resekort eller genom att köpa en biljett av föraren.

Trafikeringsområde för flexlinjer 918 och 919