Tidtabellsändring på U-linje 485 fr.o.m. 6.10

Linje U485:s tur från Hyvinge till Helsingfors från måndag till fredag kl. 18.40 senareläggs med 20 minuter. Den nya ankomsttiden till Syväojas hållplats är kl. 19.32.