Busslinjer 172Z, 173Z, 174Z och 902K på undantagsrutt 15–18.11

Busslinjerna 172Z, 173Z, 174Z och 902K kör inte via Tollsvägen utan via Jorvas anslutning. Tollsvägen är stängd p.g.a. brobygge från 15.11 kl. 19.00 till 18.11 kl. 5.00.

Undantagsrutten för busslinjer 172Z, 173Z och 174Z är Jorvasvägen – Jorvasbågen – Gamla Jorvasvägen – Gamla Kustvägen.

Undantagsrutten för busslinje 902K är Porkalavägen – Jorvasvägen – Jorvasbågen – Gamla Jorvasvägen – Gamla Kustvägen.

Undantagsrutt för busslinje 902K