Hållplatsändringar för busslinjer 243, 907 och 908 i Veikkola

Passagerarinformation förbättras genom att förtäta och klarlägga hållplatsnätet i Lammijärvi och Perälä i Veikkola på båda sidor av Åboleden.

Stopplatser för busslinjer 243, 907 och 908 markeras i terrängen och bussarna stannar härefter endast på de markerade stopplatserna. Stopplatserna markeras i terrängen med hållplatsstolpar, hållplatsnamn, tecken och linjenummer. Kyrkslätt kommun och HRT genomför projektet.

Hållplatser för busslinjer 243 och 907

Hållplatser för busslinje 908