Rutt- och tidtabellsändringar för Sibbolinjer 992 och 991 fr.o.m. 10.11

Busslinje 992 fortsätts från Lärdomsvägen i Söderkulla till Eriksnäs. Sträckan via Fröken Miilis väg i Söderkulla upphörs. Ändringen skapar förbindelser utan omstigningar mellan Eriksnäs och Leppätien koulu.

Avgångarna för linje 992 från Eriksnäs är kl. 7.12, 8.12 och 9.12 (mellantider på Lärdomsvägen i riktning mot Nickby kl. 7.24, 8.24 och 9.24).

Avgångarna för linje 992 från Nickby blir oförändrade. Avgångarna är kl. 12.12, 13.12 och 14.12 (nya mellantider på Lärdomsvägen i riktning mot Eriksnäs kl. 12.42, 13.42 och 14.42).

Dessutom körs en avgång från Nickby kl. 15.12 endast till Lärdomsvägen i Söderkulla med linjetecken 992B.

Linje 992 körs endast på skoldagarna.

Tidtabell för linje 992

Karta

Busslinje 991 kör från Eriksnäs till Fröken Miilis väg i Söderkulla och till Nickby. Avgångar från Eriksnäs kl. 8.10 och 9.10 kör inte längre via Lärdomsvägen i Söderkulla. Avgångarna körs längs linjens grundrutt. Till Lärdomsvägen kommer man från Eriksnäs med busslinje 992. Tidtabellen för linje 991 blir oförändrad.