Ruttändring för Vandas servicelinje 16

Rutten för Vandas servicelinjer P16 och P16A ändras fr.o.m. 1.12 då Vågvägen stängs för genomfartstrafik. Linjerna kör i fortsättningen till Råtorpsvägen via Visarvägen. Ruttändringen påverkar inte linjernas tidtabeller.