Tidtabellsändring för Vandas interna busslinje 57 fr.o.m. 10.11

Vandas interna busslinje 57 kommer att ha tidtabellsändring fr.o.m. 10.11. Avgång från Myrbacka kl. 13.38 senareläggs med fem minuter. Den nya avgångstiden är kl. 13.43. Också tiden på mellanhållplatsen på Ollasvägen senareläggs med fem minuter. Den nya tiden är kl. 13.55.