Tidtabellsändringar för busslinje 243 fr.o.m. 10.11

Fr.o.m. 10.11 blir det tidtabellsändringar för busslinje 243. Linjens turer från Esbo kl. 14.25 och 15.25 tidigareläggs med fem minuter. Efter denna ändring fungerar bussförbindelse för högstadieelever i Kirkkojärvi i riktning mot Siikajärvi bättre. Avgången från Veikkola kl. 9.05 senareläggs med 7 minuter. På så sätt fungerar omstigningsförbindelse från busslinje 28 på hållplatsen Nupurbölekorset pålitligare. Avgången från Veikkola kl. 14.05 senareläggs med två minuter och avgången kl. 16.05 tidigareläggs med fem minuter.

Tidtabell för busslinje 243 fr.o.m. 10.11