Avgång för busslinje 985 från Kervo kl. 7.20 tidigareläggs

Avgång för busslinje 985 (Nickby – Tallmo – Kervo station) från Kervo station kl. 7.20 tidigareläggs fr.o.m. måndagen 8.12 så att bussen hinner bättre till den följande avgången.

  • Från Kervo kl. 7.20 -> den nya avgångstiden kl. 7.07

Avgång körs endast mån–fre under skoldagarna (+) via Mårsbackavägen såsom nu.

Avgång för busslinje 985K från Kervo kl. 7.15 körs från måndag till fredag också under andra dagar än skoldagar.