Busslinjerna 25, 247A och 248A kör inte längs Dalsvikvägen 10–21.12

Busslinjerna 25, 247A och 248A kör inte längs Dalsvikvägen mellan Sveinsgatan–Dalgångsvägen 10–21.12 p.g.a. gatubyggnadsarbeten.

Busslinje 25 kör via Långträskvägen. Busslinjerna 247A och 248A kör rutten Dalgångsvägen – Grankärrsvägen – Sveinsgatan. Bussarna använder alla hållplatser längs undantagsrutten.