Fr.o.m. 10.12 använder busslinjerna 52 och 415 inte längre hållplats V5262 ”Vandaporten”

Fr.o.m. 10.12 använder busslinjerna 52 och 415 inte längre hållplats V5262 ”Vandaporten”. På Flygstationsvägens byggplats byggs en ny ramförbindelse från Ring III till Flygstationsvägen och samtidigt dras den nuvarande rampen in. Till den nya rampen körs före hållplats V5262 varför busslinjerna 52 och 415 använder den inte längre.