Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen på nyår och trettondagen

HRT:s kollektivtrafik följer fredagstidtabeller på nyårsafton 31.12. Extra avgångar körs på nyårsnatten.

Bussarnas extra avgångar på nyårsafton

Metron är i trafik två timmar senare än vanligt på nyårsafton. Till Mellungsbacka och Nordsjö trafikeras med 10 minuters mellanrum ändå till trafikens slut, då turtätheten mellan Gräsviken och Östra centrum är 5 minuter. Metrons förlängda nattrafik upphörs efter årsskiftet.

Metrons sista avgångar 31.12–1.1

I närtågstrafiken går också följande extra tåg:
L-tågen från Helsingfors kl. 4.47 och från Kyrkslätt kl. 1.47, 2.47, 3.47 och 4.47
N-tågen från Helsingfors kl. 3.31 och 4.31
T-tåget från Helsingfors kl. 5.01

På nyårsdagen 1.1 körs enligt söndagstidtabeller. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna.

Trafiken på trettondagen

På trettondagsafton 5.1 körs enligt fredagstidtabeller. Också bussarnas och närtågens nattrafik körs natten mellan trettondagsafton och trettondagen. Metrons nattrafik körs inte längre.

På trettondagen 6.1 körs enligt söndagstidtabeller.

Spårvagnslinjerna 4 och 4T kör på trettondagen dock enligt söckenhelgstidtabeller. Avgångar från Skatudden kl. 19.16, 19.40 och 20.04 körs längs rutten för linje 4 från Flottisttorget och avgångar kl. 20.40, 21.04 och 21.28 körs längs rutten för linje 4T från Skatuddens terminal. Avgångar från Munksnäs kl. 18.39, 19.03 och 19.27 körs längs rutten för linje 4 till Flottisttorget och avgångar kl. 20.03, 20.27 och 20.51 körs längs rutten för linje 4T till Skatuddens terminal.

I U-linjetrafiken finns följande undantag:
Fredagsavgång för busslinje 280 från Veikkola kl. 23.45 körs varken på fredagen 2.1 eller på trettondagsafton 5.1.
SS-avgångar för busslinjer 190 och 280 körs inte på söndagen 4.1.
SS-avgång för busslinje 280 från Helsingfors kl. 20.30 körs dock 4.1 men inte på trettondagen 6.1.
Trafiken på busslinje 643N upphörs 28.12, dvs. linjen trafikeras inte längre på nyårsnatten.

Kutsuplus på nyår och trettondagen

Kutsuplus betjänar på nyårsafton 31.12 normalt kl. 6–24. På nyårsdagen 1.1 trafikerar Kutsuplus inte.

Kutsuplus betjänar på trettondagsafton 5.1 normalt kl. 6–24. På trettondagen 6.1 trafikerar Kutsuplus inte.

HRT:s kundservice på nyår och trettondagen

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget är öppet på nyårsafton 31.12 ändå till kl. 17 och stängt på nyårsdagen 1.1. Servicestället i Östra centrum är öppet på nyårsafton 31.12 normalt ändå till kl. 17.15 och stängt på nyårsdagen 1.1. Servicestället vid Järnvägstorget är öppet 5.1 undantagsvis kl. 7.30-17 och servicestället i Östra centrum kl. 10.00-17.15. Båda ställen är stängda på trettondagen på tisdagen 6.1.

HRT:s kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig rådgivning på nyårsafton 31.12 och trettondagsafton 5.1 normalt kl. 7–19 samt på nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1 kl. 9–17.

HRT:s kontrollavgiftskontors kundservice stängs på nyårsafton 31.12 kl. 14.00 och på trettondagsafton kl. 16. På trettondagen 6.1 är kontoret stängt.