Ändringar för busslinjer 171, 172, 173, 174Z, 901 och 908 i Kyrkslätt 19.1

Rutter för busslinjer 171, 172, 173 och 174Z ändras i Ravals område. Bussarna kör inte längre längs Ravalsvägen utan via Överbyvägen och Lindalsvägen. Rutter för busslinjer 172 och 173 ändras också i Kyrkslätts östra del. Busslinjerna 172 och 173 kör längs Västerleden ända till Sarvviksportens anslutning där de fortsätter i riktning mot Masaby. Ändringen underlättar pendeltrafiken för busslinjerna 172 och 173 i morgonrusningen och förbättrar tidtabellernas pålitlighet i alla tider.

Busslinje 171 kör fortfarande längs Sarvviksallén. Dessutom får busslinje 171 en ny tur mån–fre kl. 6.00 från Kyrkslätt till Kampen och busslinje 174Z en tur mån–fre kl. 6.25 från Gesterby till Kampen.

Nya tidtabeller för busslinjer 171 och 174Z
Ny rutt för busslinjer 171, 172, 173 och 174Z i Ravals
Ny rutt för busslinjer 172 och 173 i Sarvvik

Busslinje 908 kör via östra delen av Gesterby område. Ändringen erbjuder en bättre förbindelse till skolorna i Gesterby område från Evitskog och Vols. Tidtabellerna blir oförändrade. Busslinjerna 171, 172, 173 och 174Z ersätter den indragna sträckan för busslinje 908.
Ny rutt för busslinje 908

Avgångstider för busslinje 901 ändras för att förbättra tidtabellens pålitlighet. Morgonens första K-tur från Hirsala kl. 7.00 blir en normal tur. Elever som ska till Gesterby skolcentrum till klockan åtta byter till busslinje 171A på hållplats ”Sundets allé” ca kl. 7.23. Busslinje 171A väntar vid behov passagerare som byter från busslinje 901. K-tur för busslinje 901 från Hirsala avgår redan kl. 8.00 så att bussen hinner till Bobäcks skola till klockan nio.
Ny tidtabell för busslinje 901