Busslinjer 20N och 65A på undantagsrutt på Drumsö 1.2

Busslinjerna 20N och 65A kör på undantagsrutt via Heikasvägen och Tallbergs allén på Drumsö 1.2. Bussarna kör inte via Wavulinsvägen och Mörtnäsvägen eftersom Wavulinsvägen är stängd p.g.a. avloppsarbeten.

Turer för busslinje 65A som avgår på söndagen 1.2 fr.o.m. kl. 14.00 körs på undantagsrutten. Undantagsrutten gäller ända till söndagstrafikens slut. Alla turer enligt söndagstidtabellen för busslinje 20N körs längs undantagsrutten.

Linjojen 20N ja 65A poikkeusreitti Lauttasaaressa 1.2.2015