Busslinje 14 på undantagsrutt till december

Busslinje 14 kör på undantagsrutt 27.2–1.12 p.g.a. husbyggnadsarbeten på Säljägargatan. Busslinje 14 kör mot båda riktningarna rutten Ärtholmsstranden–Eirastranden–Docksgatan–Fabriksgatan. Hållplatserna 1185 och 1186 ”Munkholmsgatan” samt 1187 och 1188 ”Ärtholmsgatan” dras in. Den ersättande hållplatsen för hållplats 1189 ”Grundsundsgränden” med skyddstak ligger på adressen Eirastranden.