Hållplats E2414 på Kockbyvägen är inte i bruk 2–23.3

Hållplats E2414 ”Juhanis väg” på Kockbyvägen är inte i bruk 2–23.3.2015 p.g.a. gatubyggnadsarbeten. Den ersättande hållplatsen är E2412 ”Lauris väg”.

Kokinkyläntien pysäkki E2414 pois käytöstä 2.-15.3.2015