Hållplats E3101 i Mattby är inte i bruk 15.2

Hållplats E3101 ”Fiskar-Maja” är inte i bruk 15.2 kl. 6–24. De ersättande hållplatserna är E3126 ”Fjärdingen” och E3111 ”Biskopsplatsen”.

Pysäkki Kala-Maija pois käytöstä 15.2.2015