Tillfällig hållplatsändring för busslinje 20 på Drumsö fr.o.m. 16.2

Hållplats H1038 ”Björkholmsvägen” med skyddstak på Drumsö flyttas tillfälligt vid en hållplatsstolpe 16.2.2015 kl. 10.
Orsaken är grävningsarbete och undantagsarrangemangen uppskattas pågå till slutet av mars.

Koivusaarentie-pysäkin tilapäinen siirto 16.2.2015