Hållplats E1534 ”Aurora skola” på Klappträskvägen inte i bruk 9.3.2015–16.8.2016

Hållplats E1534 ”Aurora skola” på Klappträskvägen är ur bruk 9.3.2015–16.8.2016 p.g.a. byggnadsarbeten. Den ersättande hållplatsen är E1532 ”Villebrådsvägen”.

Lippajärventien pysäkki E1534 poissa käytöstä 9.3.2015-16.8.2016