HST inleder vårtvätt av spårvagnshållplatser

Vårtvätt av spårvagnshållplatserna har kommit i gång. Hållplatstvättar inleds från hållplatser i centrum. Ett hållplatspar tvätts åt gången. Under vårtvättar kör spårvagnslinjerna längs sina normala rutter. Arbetet kan förorsaka kortvarigt hinder för trafiken och passagerare. HST:s personal guidar och råder passagerare vid behov.

För att underlätta hållplatsunderhåll är det viktigt att cyklarna inte låsas till hållplatsräcken. Också annars är cyklar låsta till hållplatsräcken ett hinder för passagerare och hindrar fri passage på hållplatser.

Läs mer på HST:s webbsidor (på finska)