Hållplats V5117 på Väinö Tanners väg dras in under vecka 18

Hållplats V5117 ”Backasgränden” på Väinö Tanners väg dras in under vecka 18. Hållplatsen används av busslinjerna 61, 535, 620, 650(A,K) och 652(A). De närmaste hållplatserna är efter Flygstationsvägens anslutning V5124 i riktning mot Dickursby, V5102 till flygplatsen och V5101 till Järnvägstorget.

Pysäkki V5117 Pakkalankuja poistetaan käytöstä viikolla 18.