Hållplats V7221 på Pejasvägen dras in under vecka 18

Hållplats V7221 ”Asolaleden” på Pejasvägen dras in under vecka 18. Hållplatsen används av Vandas interna busslinjer 70, 71 och 73 samt regionlinjer 623 och 633N. De ersättande hållplatserna är V7223 ”Pejasvägen” mot söder och V7222 ”Pejasvägen” mot norr på Asolaleden.