Byggandet av Dixi för med sig ändringar i trafiken i Dickursby 1.6

Byggandet av andra fasen av Dixi har kommit i gång. Byggandet för med sig tillfälliga ändringar i trafikarrangemang i Dickursby centrum fr.o.m. 1.6.

Underfartsförbindelsen för lätt trafik mellan Ånäs och Dickursby stängs fr.o.m. 8.6. Från Ånäs kommer man fortfarande till järnvägsstationens plattformar 2–6 via underfarten. Efter underfarten är stängd går gångförbindelsen mellan Dickursby och Ånäs via stationsbron och cykelförbindelsen via den norra underfarten eller via Dickursbyvägen.

Under byggnadsarbeten går omvägen för bilister via Konvaljvägen. Byggnadsplatsen avskär den östra änden av Stationsvägen samt Banvägen norrut från Vallmovägen. Körförbindelsen från Stationsvägen till Banvägen avskärs tidigast fr.o.m. 1.6. Byggandet av andra fasen av Dixi blir färdigt på våren 2017.