Damtian förorsakar undantagsrutter för spårvagnslinje 8 och busslinje 58 på söndagen 24.5

Damtian-löpningsevenemanget arrangeras på söndagen 24.5. Spårvagnslinje 8 och busslinje 58 kör på undantagsrutter p.g.a. evenemanget. Tallbackavägen är stängd för trafik under hela evenemanget, dvs. kl. 7–17. Helsingegatan är stängd ca kl. 12.55–14.05.

Spårvagnslinje 8 kör ca kl. 12.45–14.15 mot båda riktningarna via Nordenskiöldsgatan rutten Runebergsgatan – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Viborgsgatan – Borgågatan – Västra Brahegatan – Helsingegatan. Hållplatser Operan (0241 och 0242), Stadsträdgården (0243 och 0244), Diakoniparken (0245 och 0246) och Idrottshuset (0247 och 0248) på Helsingegatan är inte i bruk under undantagsrutten.

Spårvagnslinjer 7A och 7B kan ha förseningar under evenemanget i korsningen av Nordenskiöldsgatan och Lokvägen.

Avgångar för busslinje 58 från Östra centrum kl. 13.09–15.09 och från Munkshöjden kl. 13.14–15.14 kör på undantagsrutt Aleksis Kivis gata – Savolaxgatan – Nordenskiöldsgatan. Hållplatser Djurgården (2109), Löneboställsporten (2107), Magistratsporten (2099), Böle station (2100 och 2101) samt Industrigatan (2105) är inte i bruk under undantagsrutten.