Drumsö bro stängd för trafik ons. 20.5 kl. 10.30–11.00

Drumsö bro lyfts upp på onsdagen 20.5 kl. 10.30–11.00 varför bussarna som trafkerar via bron kör på undantagsrutt: Esbobussarnas T-turer och Helsingfors interna linjer 20, 21V, 65A och 66A kör via Lemisholmsvägen och Västerleden.

Lauttasaaren sillan nosto, poikkeusreitit