En del av skollinjerna slutar att trafikera redan i början av juni – extra turer på avslutningsdagen 30.5

Trafikeringen på vissa skollinjer slutar redan 1.6. Dessa busslinjer är Helsingfors interna busslinje 91, Esbos interna busslinjer 70 och 71 samt Vandas interna busslinjer 37, 38, 44, 75 och 88. Sibbos busslinjer 984, 992, 993 och 994 trafikeras inte alls fr.o.m. 1.6. Skollinjerna börjar köra igen 12.8 när vintertidtabellerna träder i kraft. Sibbos busslinje 994K återvänder till trafiken redan 15.6 då sommartidtabellerna träder i kraft.

Dessutom har vissa busslinjer avgångar som är märkta med plus (+) i vintertidtabellerna. Dessa avgångar körs inte 1–14.6.
Avgångar märkta med plus (+) finns på Esbos interna busslinje 42, på Vandas interna busslinje 57 samt på regionlinjer 530, 650, 985, 986, 987, 989 och 996.

Sommartidtabellerna träder i kraft på måndagen 15.6. U-linjernas bussar övergår till sommartidtabeller redan på måndagen 1.6.

HRT sätter in extra bussturer på skolornas avslutningsdag 30.5

På skolavslutningsmorgonen på lördagen 30.5 körs extra turer på Esbos interna busslinjer 70, 70V och 71.

Extra turer på Esbos interna linjer 30.5

Natten efter avslutningsdagen körs extra avgångar i nattrafiken. Extra avgångar körs på Helsingfors interna linjer 20N, 39N, 43, 65N, 67N, 68, 71, 72N, 76N, 85N, 90N, 92N, 94N, 96N och 97N samt på regionlinjer 132NT, 231, 270N, 400N, 453, 633N och 700N.

Extra avgångar på nattlinjerna