Hållplatsändringar på Labbackavägen fr.o.m. 27.5 och 1.6

Fr.o.m. onsdagen 27.5 använder busslinje 32 inte längre hållplatsen H1440 ”Korpasvägen” på Labbackavägen p.g.a. vattenledningssaneringen. De närmaste hållplatserna på Labbackavägen är hållplatser H1398 ”Munkshöjden” och H1438 ”Orangerivägen” som dras tillfälligt in fr.o.m. 1.6 samt hållplats H1513 "Hemmansvägen” på Vichtisvägen.Hållplats H1438 ”Orangerivägen” dras tillfälligt in fr.o.m. 1.6. Hållplatsen uppskattas vara ur bruk till 31.8.2016.