Tavastvägen stängd 16.5 kl. 10–20 p.g.a. gatufestivalen i Arabia

Tavastvägen stängs av mellan Arabiagatan och Kairogatan på lördagen 16.5 kl. 10–20 p.g.a. gatufestivalen i Arabia. Hållplatser ”Arabia” (3042 och 3043) och ”Kairogatan” (3044) helt ur bruk under evenemanget.

Busslinje 52 kör på följande undantagsrutt: Tavastvägen – Ljusarörsgatan – Majstadsgatan – Hemholmsgatan – Tavastvägen. Hållplats ”Ljusarörsgatan” (3041) fungerar som ändhållplats.

Busslinjerna 68, 71 och 74 kör runt den avstängda gatudelen till båda riktningarna på följande rutt: Tavastvägen – Arabiagatan – Arabiastranden – Designergatan – Tavastvägen. Bussarna stannar vid hållplatser ”Arabiastranden” (3490) och ”Arabiagatan” (3092).