Vandas interna busslinjer 61 och 61V på undantagsrutt i Dickursby 27–31.5

Vandas interna busslinjer 61 och 61V kör på undantagsrutt i Dickursby fr.o.m. onsdagen 27.5 kl. 5 till söndagen 31.5 kl. 21. Peltolavägens ände är stängd för trafik p.g.a. lantmarknaden så bussarna kör längs Dickursbyvägen. Bussarna stannar på alla hållplatser längs undantagsrutten och också på två tillfälliga hållplatser på Pyrolavägen.