Växelarbeten påverkar T- och N-tågens nattrafik

Mellan Räckhals och Kervo installeras växlar under flera nätter i maj–juni och arbetena förorsakar ändringar i tågens gång.

N-tågen från Helsingfors till Kervo, undantagstrafik 30.5–1.6 och 6–8.6

Under två på varandra följande veckosluten, 30.5–1.6 och 6–8.6, stannar N-tågen från Helsingfors till Kervo inte mellan Dickursby och Kervo fr.o.m. lördagen kl. 19 ända till måndagsmorgonen kl. 5.20.

Undantaget är N-tåget från Helsingfors kl. 3.01 som stannar på alla mellanstationer normalt.

Till de mellanstationerna kommer man från Dickursby med busslinjer 70, 71 och 72 samt med tilläggsbusslinje 70X som kör från Dickursby till Kervo på söndagsnätterna kl. 2.30. Till de mellanstationerna kommer man också med tåget via Kervo, då N-tågen från Kervo till Helsingfors stannar på alla mellanstationer normalt.

Undantagstrafik för T-tågen 25–28.5

Under fyra på varandra följande vardagsnätter, fr.o.m. natten mellan söndagen och måndagen 25.5, stannar T-tågen från Helsingfors kl. 00.31 och 01.31 och från Riihimäki kl. 03.14 och 04.14 inte på stationer mellan Dickursby och Kervo. Den sista natten för undantagstrafiken är natten mellan onsdagen och torsdagen 28.5.

Busslinje 70X trafikerar till de mellanstationerna Sandkulla, Björkby, Räckhals, Korso och Savio.

Tidtabell för busslinje 70X:

Avgångstiden från Dickursby Ankomsttiden till Kervo
1.00 1.28
2.00 2.28
Avgångstiden från Kervo Ankomsttiden till Dickursby
3.25 3.53
3.55 4.23
4.55 5.23

Rutten och hållplatserna för busslinje 70X på kartan

Tidtabeller och avgångshållplatser för busslinje 70X på stationer