Busslinjer 68A, 730, 731 och 742 på undantagsrutt i Vanda lör. 6.6

Lahtisvägen stängs för trafik mellan Gamla Borgåvägen och Sibbovägen på lördagen 6.6 kl. 8.30–18.30 p.g.a. Vantaa Triathlon. Busslinjerna 68A, 730, 731 och 742 kör på undantagsrutt under evenemanget.

Busslinje 68A kör via Gamla Borgåvägen och Larsvägen till den tidigare vändplatsen vid korsningen av Päiväkumpuvägen.

Busslinje 730 kör rutten Gamla Borgåvägen – Larsvägen.

Busslinje 731 kör längs Lahtisleden mellan Gamla Borgåvägen – Sibbovägen.

Busslinje 742 kör i Nissbacka längs rutten för busslinje 71.

Undantagsrutter