Drumsöbussar på undantagsrutt på midsommaraftonskvällen 19.6

Helsingfors interna busslinjer 20, 20N, 21V, 65A och 66A som kör via Drumsö samt regionlinjer som kör via ön till Esbo och Kampen kör i båda riktningarna via Lemisholmsvägen och Västerleden på midsommaraftonskvällen, fredagen 19.6 ca kl. 21.30–22.45. Orsaken för arrangemanget är att Drumsö bro öppnas för midsommarkryssare.

På Sjöallén, Drumsövägen och Porkalagatan tas följande hållplatser ur bruk.

Sjöallén
1042              Smedjeviksvägen

Drumsövägen och Porkalagatan
1061              Braxviksparken
1063              Lemisholmsvägen
                      Drumsövägen 33
                      Drumsövägen 32
1021              Nordostpassagen
1020              Nordostpassagen
1019              Drumsö bro
1015              Sundholmen
1016              Sundholmen
1013              Västerleden